Hayırlı bir gün – 07-05-2020 | Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 07-05-2020

“ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”

Enbiya Suresi, 47.

“ Şu beş şey gelmeden, beş şeyin kıymetini bil: Ölüm gelmeden hayatının, hastalık gelmeden sağlığının, meşguliyet gelmeden boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden gençliğinin, fakirlik gelmeden zenginliğinin kıymetini bil…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Münavî, Feyzu’l-Kadîr, II, 16 )

“Her an kendini gözetirsen, kendini hesaba çekersen, ey azgın kişi, lütuflara kavuşursun; adaleti de, yüceliği de görürsün. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 20786

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle ve bizi meşgul edecek sorunların çözümünde bize yet; yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır bizi; günlerimizi yaratılışımızın amacı olan ibadetle geçirmemizi sağla. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...