Hayırlı bir gün – 15-05-2021 | Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 15-05-2021

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnızca Allah’a güvenip tevekkül etsinler. ”

Maide Suresi 11.

“ Müminler, bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata tutunmasını temin ederler.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Salât, 88; Müslim, Birr ve Sıla)

“Sen bir cefâda bulunursan, noksandan, hatâdan kurtulup kemâle, olgunluğa yönelmeni isteyerek, senin kulağını çeker, yâni Allâh terbiye için sana bir dert, bir belâ verir. Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbîhi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelir, çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır. Bir çeşit terbiyedir. Devam ede geldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 8079-80-81-82

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ya Rabbi! Müslümanlara ve İslama yardım et! İçerdeki ve dışarıdaki düşmanlarımıza karşı bizleri daima duyarlı ve uyanık eyle. Bu hususta bizlere, güç kuvvet, sabır ve metanet, birlik ve beraberlik ihsan eyle! Allah’ım! İslâm âlemine birlik, dirlik ve muzafferiyet ihsân eyle. Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini Müslümanların ve insanlığın uyanmasına vesile eyle Allah’ım!

Ey imdat isteyenlerin yardımcısı ! Kâfirlerin, zalimlerin, katillerin, zulmü ve katliamı altında ki kardeşlerimizin imdadına yetiş. Zalimin ve kafirin zulmü altında olan mazlumlara nusretini gönder. Ya erhamerrahimin… . Âmin…

Paylaşabilirsiniz...