Konya Camilerini Temizleme Derneği

Ay: Ekim 2022

Anasayfa » 2022 » Ekim
Bismillâhirrahmânirrahîm “İman edenlerin Allah’ı anma ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin…” Bakara Suresi, 172. “ “…Bir kimse Allah yolunda uzun seferler...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir.” Kasas Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Nihayet o gün (dünyâda yararlandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette hesâba çekileceksiniz.” Tekâsür Suresi, 8. “ Hayat şartları sizinkinden daha...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!” Hûd Suresi, 112. “ Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Ey Rasûlüm!) Affedici ol! İyi ve güzel olan şeyleri emret! (Delil kabul etmeyen ısrarcı) câhillerden yüz çevir.” A’râf Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ …Mü’minlerin Allâh’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir…” Bakara Suresi, 165. “ Allâh’ım! Beni,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki, Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan da pek cimridir.”...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Şüphesiz ki (emrettiğim) bu yol, Ben’im dosdoğru yolumdur. O halde ona tâbî olun. Başka yollara sapmayın, yoksa (bu hareketiniz)...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” Bakara Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki: Ben, Rabbim’e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi ise daha...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…İyilik ve takvâda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın!..” Mâide Suresi, 2. “ Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” Hz. Muhammed...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayâtında onların maîşetlerini aralarında Biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle O’nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Müminler, ancak Allah’a ve Rasûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Andolsun ki, Resûlüllah da sizlerden Allah’ı ve ahiret gününü ummakta olanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Allah Teâlâ buyurdu ki: «Bu, sâdıklara sadâkatlarının faide vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır...
DEVAMINI OKU
Mevlid-i Nebi-Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kaynaşma yemeği programı düzenlendi. Konya İl Müftülüğü ve Konya Camileri Temizleme Derneği işbirliğiyle...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler…” İsrâ Suresi, 53. “ Bedende hiçbir uzuv yoktur ki, Allâh’a, dilin lüzumsuz ve çirkin...
DEVAMINI OKU
12