Ay: Aralık 2018 | Konya Camilerini Temizleme Derneği

Aralık 2018 Ayında Eklenen Konular

Anasayfa » 2018 » Aralık
Hayırlı bir gün – 31-12-2018
 “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın…” Mâide Suresi, 35.  “ İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 29-12-2018
 “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” Kâf Sûresi 18.  “ Îmânın en üstün mertebesi, nerede...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 28-12-2018
 “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!” İsrâ Suresi: 11.  “ Mü’min kulun durumu ne kadar hayrete şayandır....
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 27-12-2018
 “Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 26-12-2018
 “…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” İsra Suresi, 34.  “ Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 25-12-2018
  “Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 24-12-2018
  “…Allah katında en değerli olanınız, en çok takvâ sahibi olanınızdır…” Hucurât Suresi, 13.  “ Sen ne kırmızı (tenli)den ne de siyah...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 22-12-2018
 “ Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselerle Allah alay etmiştir. Onlara...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 21-12-2018
 “ Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak, mü’minlere fayda verir.” Zâriyât Suresi, 55.  “ Muhakkak ki mü’min, kendisine bir şey hatırlatılmasından hoşnud...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 20-12-2018
 “ Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap...
DEVAMINI OKU
HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ – 27 EKİM 2018
https://www.youtube.com/watch?v=mcFJeWDkKIQ
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 19-12-2018
 “ İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” Rahmân Suresi, 60.  “  İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 18-12-2018
 “ Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 17-12-2018
 “ İyi bilin ki, Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar. Onlar iman edip takvâya ermiş olanlardır....
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 15-12-2018
 “Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle,...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 14-12-2018
 “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 13-12-2018
 “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” Yunus Suresi, 57.  “ Kur’an’a...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 12-12-2018
 “Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 11-12-2018
 “De ki: Ben, Rabbim’e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 10-12-2018
 “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.” Ra‘d Suresi 11.  “  Bir müslüman, yanında bulunmayan bir...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 08-12-2018
 “Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar,...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 07-12-2018
“Kendileri istekli oldukları halde yemeklerini yoksula, öksüze ve esire verirler ve onlara: ‘Bunu size Allah rızâsı için yediriyoruz. Sizden karşılık...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 06-12-2018
 “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 05-12-2018
 “…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 04-12-2018
“ İyi bilin ki dünyâ hayâtı, ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 03-12-2018
“ O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da böyle güzel davranışta...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 01-12-2018
“(Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri...
DEVAMINI OKU