Konya Camilerini Temizleme Derneği

Yıl: 2018

Anasayfa » 2018
 “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın…” Mâide Suresi, 35.  “ İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her...
DEVAMINI OKU
 “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” Kâf Sûresi 18.  “ Îmânın en üstün mertebesi, nerede...
DEVAMINI OKU
 “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!” İsrâ Suresi: 11.  “ Mü’min kulun durumu ne kadar hayrete şayandır....
DEVAMINI OKU
 “Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri...
DEVAMINI OKU
 “…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” İsra Suresi, 34.  “ Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir...
DEVAMINI OKU
  “Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine...
DEVAMINI OKU
  “…Allah katında en değerli olanınız, en çok takvâ sahibi olanınızdır…” Hucurât Suresi, 13.  “ Sen ne kırmızı (tenli)den ne de siyah...
DEVAMINI OKU
 “ Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselerle Allah alay etmiştir. Onlara...
DEVAMINI OKU
 “ Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak, mü’minlere fayda verir.” Zâriyât Suresi, 55.  “ Muhakkak ki mü’min, kendisine bir şey hatırlatılmasından hoşnud...
DEVAMINI OKU
 “ Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap...
DEVAMINI OKU
https://www.youtube.com/watch?v=mcFJeWDkKIQ
DEVAMINI OKU
 “ İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” Rahmân Suresi, 60.  “  İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah...
DEVAMINI OKU
 “ Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de...
DEVAMINI OKU
 “ İyi bilin ki, Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar. Onlar iman edip takvâya ermiş olanlardır....
DEVAMINI OKU
 “Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle,...
DEVAMINI OKU
 “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları...
DEVAMINI OKU
 “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” Yunus Suresi, 57.  “ Kur’an’a...
DEVAMINI OKU
 “Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir...
DEVAMINI OKU
 “De ki: Ben, Rabbim’e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah...
DEVAMINI OKU
 “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.” Ra‘d Suresi 11.  “  Bir müslüman, yanında bulunmayan bir...
DEVAMINI OKU
 “Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar,...
DEVAMINI OKU
“Kendileri istekli oldukları halde yemeklerini yoksula, öksüze ve esire verirler ve onlara: ‘Bunu size Allah rızâsı için yediriyoruz. Sizden karşılık...
DEVAMINI OKU
 “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun...
DEVAMINI OKU
 “…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her...
DEVAMINI OKU
“ İyi bilin ki dünyâ hayâtı, ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât...
DEVAMINI OKU
“ O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da böyle güzel davranışta...
DEVAMINI OKU
“(Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri...
DEVAMINI OKU
“Allah Teâlâ buyurdu ki: «Bu, sâdıklara sadâkatlarının faide vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır ki, onlar...
DEVAMINI OKU
“Sana güzellikten her ne şey nâsib olursa şüphesiz Allah Teâlâ’dandır. Ve sana kötülükten her ne şey isabet ederse kendi nefsindendir…”...
DEVAMINI OKU
“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık...
DEVAMINI OKU