Konya Camileri Temizleme Derneği

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tevbe Suresi 18

HAKKIMIZDA
Konya Camilerini Temizleme Derneği

Konya Camileri Temizleme Derneği

Camilerimiz, günde 5 vakit Allah’ın huzurunda bulunduğumuz en kıymetli mekanlardır.

Camilerimizin, her geçen yıl daha iyi ve güzelleri inşa edilmekte veya restore ve onarımları yapılarak daha iyi hale getirilmektedir.

Temizlik ve bakımları ise, cemaatlerimizin imkan ve ilgisi dahilinde olmaktadır.

Camilerimizi, temizlik ve bakımlarının daha iyi ve profesyonel ekiplerce yapımı için, “Konya Camilerini Temizleme Derneği” kurulmuştur.

Yazının Devamı

Hayırlı bir gün – 02-12-2020

“Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…”

Hucurat Suresi, 11.

“ Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr 31. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23)

“Aklını başına al da, benliğe kapılarak dostu küçük görme, onu incitme ki, o dost, sana düşman olmasın! Senin sevdiğin Rabb’inin yarattığı bütün mahlukata (insanlara, hayvanlara, bitkilere), ya Allâh rızâsı için, yâhut da kendi canının rahat etmesi, huzûr içinde yaşaması kasdı ile iyilikte bulun, onları sev!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -14395-96

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Başkalarının hatalarını ve zaaflarını seçip çıkarmaya ayarlı bir bakıştan Sana sığınırız. Bize, kendi hatalarını görmekten, başkalarınınkini görmeye hâli kalmayacak göz lutfet… Bizi, sırdaş olabilen, sırdaş kalabilen, güvenilen ve peygamberinin «emîn»lik sıfatıyla boyanmış olan biri et. Bizi nasip ettiklerini hor, hakir ve çirkin görmekten gözlerimizi kurtar. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Esmâ-ül Hüsnâ
{El-Adl}
 • Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
 • Kırk Hadis

  Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

  Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.

  Mesnevi-i Manevi

  Kendi huyundan ayrılırsan, zehir küpünden dahi içsen sana bal olur.

  Hayırlı bir gün – 02-12-2020
  “Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…” Hucurat Suresi, 11. “ Müslüman kardeşini...
  Hayırlı bir gün – 01-12-2020
  “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman...
  Hayırlı bir gün – 29-11-2020
  “İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir.” Kasas Suresi, 83....
  Hayırlı bir gün – 29-11-2020
  “Bu (Kur’an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve...
  Hayırlı bir gün – 28-11-2020
  “De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah’a ibâdet ederim.” Zümer Suresi, 14. “Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan az amel...
  Hayırlı bir gün – 27-11-2020
  “ İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu...
  Hayırlı bir gün – 26-11-2020
  “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde...
  Hayırlı bir gün – 25-11-2020
  “Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. ” Bakara Suresi,...
  Hayırlı bir gün – 24-11-2020
  ” …Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Mücadele Suresi, 11. “ Bir kimse ilim...
  Hayırlı bir gün – 23-11-2020
  “ Allâh’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık infâk edenler, asla zarara uğramayacak bir...