Konya Camileri Temizleme Derneği

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tevbe Suresi 18

HAKKIMIZDA
Konya Camilerini Temizleme Derneği

Konya Camileri Temizleme Derneği

Camilerimiz, günde 5 vakit Allah’ın huzurunda bulunduğumuz en kıymetli mekanlardır.

Camilerimizin, her geçen yıl daha iyi ve güzelleri inşa edilmekte veya restore ve onarımları yapılarak daha iyi hale getirilmektedir.

Temizlik ve bakımları ise, cemaatlerimizin imkan ve ilgisi dahilinde olmaktadır.

Camilerimizi, temizlik ve bakımlarının daha iyi ve profesyonel ekiplerce yapımı için, “Konya Camilerini Temizleme Derneği” kurulmuştur.

Yazının Devamı

Hayırlı bir gün – 19-01-2021

“Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!”

Tevbe Suresi, 119.

“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38 )

“Ey sûret perest; git de manayı elde etmeye çalış. Çünkü mana, sûretin kanadı mesâbesindedir. Mânâ ehli ile berâber otur ki, hem âta bulasın, hem de bir merd-i mânevi olasın.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi –  704-705

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! bu dünyada sâlih ve sâdık kullarınla kalben beraber olabilme­mizi, âhirette de sevdiğin kullarınla haşrolunmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Bizleri Sana yaklaştıracak her vesîleyi lâyıkıyla değerlendirebilen, basîret, firâset ve gayret ehli kullarından kıl. Allah’ım!, bizlere mârifet ve muhabbetine vâsıl olan kullarının muhabbetini nasîb eyle. İslâm’ı hayatımızın her safhasına neşredebilmeyi, Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yaşadığı şekliyle zühd, takvâ ve ihsan şuurundan hisseyâb olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle.  Ya erhamerrahimin… Âmin….

Esmâ-ül Hüsnâ
{Ed-Dârr}
 • Elem, zarar verenleri yaratan.
 • Kırk Hadis

  Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

  Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.

  Mesnevi-i Manevi

  İnsan bir işe ciddiyetle koyuldu mu hastalığı görmez, gözleri dış âleme kör olur.

  Hayırlı bir gün – 19-01-2021
  “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” Tevbe Suresi, 119. “İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la...
  Hayırlı bir gün – 18-01-2021
  “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. ” Ali İmran...
  Hayırlı bir gün – 17-01-2021
    “ (Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl...
  Hayırlı bir gün – 16-01-2021
  “ İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allâh’ın rızâsını kazanmak için kendini ve malını fedâ eder. Allâh da kullarına karşı şefkatlidir.”...
  Hayırlı bir gün – 15-01-2021
  “Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey...
  Hayırlı bir gün – 14-01-2021
  “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” Yunus Suresi, 57. “Kur’an’a...
  Hayırlı bir gün – 13-01-2021
  “ Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan...
  Hayırlı bir gün – 12-01-2021
  “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa erenler onlardır” Ali İmrân Suresi, 104. “...
  Hayırlı bir gün – 11-01-2021
  “Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör...
  Hayırlı bir gün – 10-01-2021
  “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” A’raf Suresi, 55. “Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını...