Konya Camilerini Temizleme Derneği

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tevbe Suresi 18

HAKKIMIZDA
Konya Camilerini Temizleme Derneği

Konya Camileri Temizleme Derneği

Camilerimiz, günde 5 vakit Allah’ın huzurunda bulunduğumuz en kıymetli mekanlardır.

Camilerimizin, her geçen yıl daha iyi ve güzelleri inşa edilmekte veya restore ve onarımları yapılarak daha iyi hale getirilmektedir.

Temizlik ve bakımları ise, cemaatlerimizin imkan ve ilgisi dahilinde olmaktadır.

Camilerimizi, temizlik ve bakımlarının daha iyi ve profesyonel ekiplerce yapımı için, “Konya Camilerini Temizleme Derneği” kurulmuştur.

Yazının Devamı

Hayırlı bir gün – 26-09-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…”

Hucurat Suresi, 11.

“ Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr 31. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23)

“Aklını başına al da, benliğe kapılarak dostu küçük görme, onu incitme ki, o dost, sana düşman olmasın! Senin sevdiğin Rabb’inin yarattığı bütün mahlukata (insanlara, hayvanlara, bitkilere), ya Allâh rızâsı için, yâhut da kendi canının rahat etmesi, huzûr içinde yaşaması kasdı ile iyilikte bulun, onları sev!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -14395-96

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Başkalarının hatalarını ve zaaflarını seçip çıkarmaya ayarlı bir bakıştan Sana sığınırız. Bize, kendi hatalarını görmekten, başkalarınınkini görmeye hâli kalmayacak göz lutfet… Bizi, sırdaş olabilen, sırdaş kalabilen, güvenilen ve peygamberinin «emîn»lik sıfatıyla boyanmış olan biri et. Bizi nasip ettiklerini hor, hakir ve çirkin görmekten gözlerimizi kurtar. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Esmâ-ül Hüsnâ
{El-Evvel}
  • Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
  • Kırk Hadis

    (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.

    Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144.

    Mesnevi-i Manevi

    Duygu akla esirdir. Akıl da ruhun esiridir.