Konya Camilerini Temizleme Derneği

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tevbe Suresi 18

HAKKIMIZDA
Konya Camilerini Temizleme Derneği

Konya Camileri Temizleme Derneği

Camilerimiz, günde 5 vakit Allah’ın huzurunda bulunduğumuz en kıymetli mekanlardır.

Camilerimizin, her geçen yıl daha iyi ve güzelleri inşa edilmekte veya restore ve onarımları yapılarak daha iyi hale getirilmektedir.

Temizlik ve bakımları ise, cemaatlerimizin imkan ve ilgisi dahilinde olmaktadır.

Camilerimizi, temizlik ve bakımlarının daha iyi ve profesyonel ekiplerce yapımı için, “Konya Camilerini Temizleme Derneği” kurulmuştur.

Yazının Devamı

Hayırlı bir gün – 22-01-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Hiç şüphesiz Rabbin, sürekli görüp gözetmektedir.”

Fecr Suresi, 14.

“ Allâh’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet et! Her ne kadar sen O’nu göremezsen de, O seni görmektedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îmân, 37 )

“Kulluk, görülmezken yapıldığında güzel ve hoştur. Kulluk yapmada gaybı gözetmek hoştur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -3627

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! ihlâs ve takvâ ölçüleri ile Sana yönelebilmeyi nasîb eyle!.. Son nefesimize kadar bizi kullukta dâim kıl. Huzuruna da ancak müslümanlar olarak gelebilmeye bizleri muvaffak eyle! Bizleri, ihlâsını koruduğu, amellerini hâlis niyetle îfâ eden sâlih kullarından eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Esmâ-ül Hüsnâ
{Es-Selâm}
  • Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
  • Kırk Hadis

    Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.

    Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.

    Mesnevi-i Manevi

    Sen bunu sadece kuş diriltme olarak anlarsın öyle mi? Hayır. O şu demekti: ‘Ey İbrahim bedeninde saklı olan ve senin gerçek âleme dirilişine engel olan dört kuşu öldür de sende başka bir âlem dirilsin. O dört kuş; Kaza benzeyen Hırsın, Horoza benzeyen Şehvetin, Tavusa benzeyen Makam tutkundu. Öldür onlar ı da Rabbinin bedeninde neleri dirilttiğini apaçık gör!