Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün 07-10-2020

“…Allâh’tan başka ahdine daha çok vefâ gösteren kim vardır?..”

Tevbe Suresi, 111.

“ Allahım! Gücüm yettiği kadar ahdine ve va’dine sadâkat gösteriyorum”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Daavât, 16.

“Doğru kişilerin yemin etmeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların iyiyi kötüden ayırdeden, aydın iki gözü vardır. Verilmiş sözü, yemini, andı bozmak ahmaklıktan ileri gelir. Yemininde durmak, vefa göstermek temiz kişinin, müttakî olanın işidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -6815-16

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Ey Rabbimiz, bizleri kibir ve gurur, şaşkınlık ve şımarıklıklardan muhâfaza buyur! Nefsimizi tanıyarak Sana kulluk ve ibâdet dolu bir hayat yaşayan sâlihlerden eyle! Ey Rabbim! Girişeceğimiz her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemizi, bırakacağımız her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamızı sağla ve bize katından destekleyici bir güç bahşet! Sana karşı gelme pisliğinden temizle bizi; suçlar pasını gider bizden; afiyet gömleğini eğnimize giydir; bol nimetlerinle bizi bürü ve lütuf ve fazlını bizim için aşikâr eyle. İşlerimizi yoluna koyarak, yönümüzü doğrultarak bize yardımcı ol. Bizi iyi niyetli olmaya, beğenilen sözler söylemeye ve güzel işler yapmaya muvaffak eyle. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...