Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün 01-10-2020

“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür..”

Nisa Suresi 58.

“ İş, ehil olmayana tevdi edildi mi kıyameti bekleyin”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhari, İlm 2, Rikâk 35

“ Kurttan koyun bekçiliği beklemek, akıllılık değildir. Bir şeyi, mahallinden başka bir yerden istemek, hakikatte o şeyin husule gelmesini istememektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 14391

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle, .Allâh’ım! Gönüllerimize vefâ ehlinin güzel hâllerini ihsân ederek bizleri sâlihler zümresine dâhil eyle! Amellerimize sadâkat ve samîmiyet lutfedip cümlemizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl! Neslimizden ve zürriyetimizden müttakîlere sertâc olacak göz nûru ve gönül sürûru evlâtlar ihsân eyle! Cümlemizi Sana, Rasûl’üne, ana-babaya, akrabâya, bütün ehl-i îmâna, vatana ve millete ve diğer emânetlere karşı vefâkâr eyle! Bizleri iki cihanda da rızâ-yı şerîfin iklîminde yaşat!  Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...