Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 31-12-2020

“ Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir. ”

Enfâl Suresi 25.

“ Karanlık gecenin (zifirî) karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan amellerde yarışın. Çünkü o fitneler ortaya çıktığı vakit kişi, mü’min olarak sabahlayacak; kafir olarak akşamlayacak, yahut mü’min olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dinini azacık bir dünya menfaati karşılığında satacaktır. ”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( Müslim, Îman, 186.)

“ (Ey insan!) Çok kıymetli olan bu ömür kandili sönmeden aklını başına al da, fitilini düzelt, çabucak yağını koy, yani her gününü sâlih amel ve ibadetle geçir, gönül kandilini uyandır. Aklını başına al da; bu işi yarına bırakma. Nice yarınlar geldi geçti. Hemen tevbe ve istiğfâr ile işe başla ki, ekin mevsimi, hayır-hasenat günleri büsbütün geçmesin. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 5229-30

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun.

Allah’ım, işlerin sonuç bakımından en iyi olanını bizim hakkımızda mukadder eyle ve rahmetinle bizi saptırıcı fitnelerden kurtar; Allah’ım! Geriye (İslam öncesi cahiliye anlayışına) dönmekten yahut dinimizde fitneye uğramaktan Sana sığınırız. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...