Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 30-07-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.”

Bakara Suresi 107

“Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz. Allah’ım! Başıma gelen musibetin mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Cenâiz, 4)

“Sen bir cefâda bulunursan, noksandan, hatâdan kurtulup kemâle, olgunluğa yönelmeni isteyerek, senin kulağını çeker, yâni Allâh terbiye için sana bir dert, bir belâ verir. Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbîhi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelir, çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır. Bir çeşit terbiyedir. Devam edegeldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 8079-80-81-82

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım! Sen, bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendik, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahu Teala ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet Onun elindedir. O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir. Allah’ım, her afetten Sana sığınırız. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’ım, bizi Senin doğru ve hak yolundan ayırma.

Yâ Rabb! Ümmet-i Muhammed’i her türlü belâ, âfet, musîbet, azap ve gazabından muhâfaza eyle! Rahatlık ve genişlik zamanlarında cümlemizi havf ve recâ hâlinde sabredip ilâhî mükâfatlarına nâil olan bahtiyarlar zümresinden kıl! Gönüllerimize sükûn ve sekînet bahşeyle! Hem îmân ve irfân, hem de gazap ve belâ bakımından karanlık geceler gibi geçen günleri nûrlu, bereketli ve müjdeli sabahlara inkılâb eyle! Allah’ım yangın felaketinde çaresiz kalan tüm canlılara yardım et, ülkemizi görünen görünmeyen tüm belâ ve musibetlerden muhafaza eyle, selamete çıkar. Ormanlarımızı yakan, doğayı katleden, ormanları ve içinde yaşayan canlıları katleden gûruhu kahreyle, Alla’ın laneti onların üzerine olsun. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...