Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 28-03-2021

“ Biz, sizleri ılımlı bir ümmet olarak (hayırhah bir ümmet olarak, istidatlı bir ümmet olarak) yarattık. Siz, yeryüzünde Allâh’ın şahitlerisiniz. Peygamber de kıyâmet günü size şahit olsun…”

Bakara Suresi, 143.

“Şüphesiz ben, Kevser havuzunun başında durup sizi beklerim. Vallahi bazı adamların önleri kesilerek bana ulaşmalarına mâni olunur da ben “Ey Rabbim, bunlar bendendi, benim ümmetimdendi.” derim. Allah Teâlâ buyurur: “Senden sonra onların ne yaptıklarını bilmiyorsun. Onlar topukları üzere geri döndüler (dinden çıktılar).”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Rifak, 53; Müslîm, Fedail, 26

“ Ya rûhen her şeyden tecerrüd etmiş olanların yanından çekil, yâhud sen de onlar gibi varlık elbisesinden soyun. Eğer tamamiyle soyunmaya muktedir olamazsan, elbiseyi az giyin, ben ve biz gibi benlik ifâde eden kelimâtı az söyle, enâniyyet dâvâsında bulunma ki vasat bir yoldan gitmiş olasın.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 15135 – 15151

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle  ve gaflet ettiğimiz zamanlarda Seni anmak için bizi uyar; mühlet verdiğin günlerde (dünya hayatında) bizi, Sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol göster bize; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver bize. Allah’ım, Ayaklarımızı kaydırma, Hakkı Hak bilen Batılı da batıl bilen, şüphelilerden kaçınan kullarından et bizi. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle bizi cehennem azabından koru. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...