Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 03-10-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.”

Bakara Sûresi 186.

“ Îmânın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allâh’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Heysemî, I, 60 )

“ Kimin gönlü illetlerden arınmışsa onun duası, ululuk sahibi Allah’a kadar varır, makbul olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 9988

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ey rahmetinden günahkârların medet umduğu; Ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındığı; Ey korkusundan hatalıların şiddetle ağladığı; Ey kimsesi olmayan garibin munisi; Ey her gamlı tasalının ferahlığı; Ey yardımsız bırakılmış yalnızların imdadı; Ey dışlanmış muhtaçların destekçisi! Sen, rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen, her yaratığa nimetlerinden bir pay ayıransın. Sen, affı cezalandırmasından üstün olansın. Sen, rahmeti gazabının önünde koşansın. Sen, ihsanı, eli boş geri çevirmesinden çok olansın. Sen, rahmetinin genişliğine bütün yaratıkların sığdığı Zât-ı Kibriya’sın. Sen, ihsanda bulunduğundan karşılık beklemeyensin. Sen, kendisine karşı geleni cezalandırmakta aşırı gitmeyensin. Bizleri affet ve dualarımızı kabul eyle, ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin… . Âmin…

Paylaşabilirsiniz...