Konya Camilerini Temizleme Derneği

Hayırlı bir gün – 01-02-2019

 ” (O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.”

Furkan Suresi, 67.

 ”  Allah bir kuluna hayır murâd ettiğinde, onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdâm eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Süyûtî, II, 4/3924 )

“   Yoksulluk aynadır. Yoksula olan tavrına göre kendini gör. Cimri misin cömert misin anlarsın. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî  2745

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Rabbimiz, kalblerimizden îman vecdini, ruhlarımızdan cömertlik neşesini, vicdanlarımızdan infak huzurunu eksik etme!  Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...