Konya Camilerini Temizleme Derneği

Ay: Kasım 2021

Anasayfa » 2021 » Kasım
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” Bakara Suresi, 222. “ Allah temizdir, temizliği...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz, şüphesiz Allâh da ziyâdesiyle affedici ve kâdirdir.” Nisa Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey îman edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, anne babanız ve akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik eden...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” İnşirah Suresi, 7-8. “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.” Tevbe Suresi, 119. “Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Allâh’ı zikretmek; elbette en büyük (ibâdet)’tir…” Ankebût Suresi, 45. “Allâh’ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misâli, diri ile ölü gibidir.” Hz....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Bu (Kur’an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Yine) A’râf ehli simalarından tanıdıkları birtakım adamlara seslenerek derler ki “Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah’a ve âhiret gününe iman edip sâlih amel işleyen kimselerin Rabbleri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ …Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez…” Ra’d Suresi, 11. “  Kulların kalbleri Allah’ın kudret elindedir....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da böyle...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” Furkân...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ …Mü’minlerin Allâh’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir…” Bakara Suresi, 165. “ Allâh’ım! Beni,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki:...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline!” Hümeze Suresi, 1. “Kıyâmet günü kat kat ibadetlerle gelir....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” İsra Suresi, 34. “ Ahdini bozan herkes için kıyamet günü...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, “Allah yolunda seferber olun” denilince yerinize çakılıp kaldınız; yoksa âhiretten vazgeçip de...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda)...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki, Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan da pek cimridir.”...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Şüphesiz ki (emrettiğim) bu yol, Ben’im dosdoğru yolumdur. O halde ona tâbî olun. Başka yollara sapmayın, yoksa (bu hareketiniz)...
DEVAMINI OKU