Konya Camilerini Temizleme Derneği

Ay: Eylül 2021

Anasayfa » 2021 » Eylül
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve merhametli bulacaktır.” Nisâ...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Biz, sizleri ılımlı bir ümmet olarak (hayırhah bir ümmet olarak, istidatlı bir ümmet olarak) yarattık. Siz, yeryüzünde Allâh’ın...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez.” Nahl Suresi, 23. ” Hiçbir kimse...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir.” Kasas Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…” Hucurat Suresi, 11. “ Müslüman...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Nihayet o gün (dünyâda yararlandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette hesâba çekileceksiniz.” Tekâsür Suresi, 8. “ Hayat şartları sizinkinden daha...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Rasûlüm!) Söyle: Ey îman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” Mü’minûn Suresi, 3. “Lüzumsuz şeyleri terk etmesi, kişinin iyi...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” Mü’minûn Suresi, 3. “Lüzumsuz şeyleri terk etmesi, kişinin iyi...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonun Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kitap’tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah’ı anmak en büyük şeydir! Allah...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!” Hûd Suresi, 112. “ Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah’a ibâdet ederim.” Zümer Suresi, 14. “Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan az...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir…” Bakara...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin)...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın…” Mâide Suresi, 35. “ İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Allâh’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık infâk edenler, asla zarara uğramayacak...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “  …Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür.” Hûd Suresi, 114. “Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ra’d Sûresi...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Allâh, sadâkat gösterenleri, sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır…” Ahzâb Suresi, 24. “ Mükâfâtın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Allâh, sevdiği topluluğu...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin)...
DEVAMINI OKU