Ay: Mart 2019 | Konya Camilerini Temizleme Derneği

Mart 2019 Ayında Eklenen Konular

Anasayfa » 2019 » Mart
Hayırlı bir gün – 30-03-2019
“Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 29-03-2019
“De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 28-03-2019
“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” Yunus Suresi, 57. “Kur’an’a...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 27-03-2019
“Allâh’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık infâk edenler, asla zarara uğramayacak bir...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 26-03-2019
“…Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Mücadele Suresi, 11. “ Bir kimse ilim elde...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 25-03-2019
“…(Ey mü’minler! Âhiret için) azık edinin! Bilin ki azığın en hayırlısı, takvâ azığıdır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı takvâ sahibi...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 23-03-2019
“Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 21-03-2019
“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. “Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 20-03-2019
“(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 19-03-2019
“(Ey Rasûlüm!) Affedici ol! İyi ve güzel olan şeyleri emret! (Delil kabul etmeyen ısrarcı) câhillerden yüz çevir.” A’râf Suresi, 199....
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 18-03-2019
“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; bilakis, onlar diridirler. Rabbleri katında rızıklanmaktadırlar…” Âl-i İmran, 169. “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 16-03-2019
 ““…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 15-03-2019
 “Ey îmân edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Allâh’tan korkun ki başarıya erişesiniz.” Âl-i İmrân Suresi: 200.  ”  Sabır...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 14-03-2019
 “Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.” İsrâ...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 13-03-2019
 “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 12-03-2019
 “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne de evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 11-03-2019
 “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline!” Hümeze Suresi, 1.  ” Kıyâmet günü kat kat ibadetlerle gelir. Alınır...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 09-03-2019
 “Ey îmân edenler! Allah’a karşı takvâ üzere bulunun ve sözü doğru söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın!...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 08-03-2019
 “…Kadınlarla iyi geçinin, Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.” Nisâ Suresi:...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 07-03-2019
“ Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 06-03-2019
 “ Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 05-03-2019
 “ Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 04-03-2019
 “ Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hemde lâyıktır.”  Hadîd Sûresi 24....
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 02-03-2019
 “ (O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” Furkân Suresi, 64.  ” Gecede bir saat...
DEVAMINI OKU
Hayırlı bir gün – 01-03-2019
 “ Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, sonra bu seni...
DEVAMINI OKU