Kampanya Spotu Başlığı
They start declaring you this and that. Either way, I technically inherit your building and your spaceship. Which means Planet Express is now… Awesome Express. You rotten kids!
TÜMÜNÜ GÖR

Hayırlı bir gün – 04-09-2019

Hayırlı bir gün – 04-09-2019

“Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.”

Zâriyât Suresi: 55.

“Muhakkak ki mü’min, kendisine bir şey hatırlatılmasından hoşnud kalıcı bir yapıda yaratılmıştır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Deylemî, hadis no: 718.

“ Mezarlığa git de orada biraz sessizce otur. Dilsiz dudaksız konuşanları, susmuş oldukları halde söz söyleyenleri gör.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 12413

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Cenâb-ı Hak, cümlemize, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerden gereken ibreti alarak hayâtımızı rızâsına muvâfık bir şekilde tanzîm edebilmeyi nasîb eylesin! İslâm’ı evvelâ en güzel şekilde öğrenip yaşamayı, sonra da diğer insanlara hikmet ve güzel öğütle anlatabilmeyi lutfeylesin! Ahlâksızlığın ve edepsizliğin toplumumuzda yayılmasına fırsat vermesin. Bizleri ve nesillerimizi îmansızlık ve ahlâksızlık bataklığından muhâfaza buyursun! Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...
03 Eylül 2019
Hayırlı bir gün – 04-09-2019 için yorumlar kapalı
1 kez görüntülendi