Konya Camileri Temizleme Derneği

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tevbe Suresi 18

HAKKIMIZDA
Konya Camileri Temizleme Derneği

Konya Camileri Temizleme Derneği

Camilerimiz, günde 5 vakit Allah’ın huzurunda bulunduğumuz en kıymetli mekanlardır.

Camilerimizin, her geçen yıl daha iyi ve güzelleri inşa edilmekte veya restore ve onarımları yapılarak daha iyi hale getirilmektedir.

Temizlik ve bakımları ise, cemaatlerimizin imkan ve ilgisi dahilinde olmaktadır.

Camilerimizi, temizlik ve bakımlarının daha iyi ve profesyonel ekiplerce yapımı için, “Konya Camilerini Temizleme Derneği” kurulmuştur.

Yazının Devamı

Hayırlı bir gün – 28-10-2020

“ Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”

Ahzab Suresi, 21.

“ Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  ( Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8

“ Sen ey Peygamberim! (a.s.) Mühürleri kaldırmada, kilitleri açmada sonsun, sonuncusun. Sen, can bağışlayanlar dünyasında bir hatemsin. Hasılı Hz. Muhammed’in (a.s.) hadislerindeki işaretlerde, tamamıyla açıklık içinde açıklık var. Açıklık içinde açıklıktır. Onun mübarek ruhuna, kutlu gelişine, evladının zamanına da yüz binlerce salat ve selam olsun.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 20573-75

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Bizleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yakışır iyi bir ümmet eyle. Allah’ım Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Makam-ı Mahmudu’nu ver O’nu (s.a.v.)’i Refik-i Alaya Yücelt. Allah’ım, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve ailesine, Hz. İbrahim (a.s.)’e ve ailesine salât ettiğin gibi, salât et. Allah’ım, Hz. İbrahim (a.s)’a ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve ailesine de bereket ihsan et. Sen bizlere iki cihan saadeti lütfeyle Yarabbi! Bizi “Liva-ül Hamd” sancağının altında gölgelendir! Allah’ım, Senin her şeye gücün yeter. Yegâne güç ve kudret Senin elindedir. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Resûlullah
Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Habîbullâh
Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Seyyidel-evvelînen velâhirîn

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallâh
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen
Muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen
Habîb-i Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafâ’sın sen
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Gül açmaz, çağlayan akmaz, İlâhî nûrun olmazsa
Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa
Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından
Güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından
Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam
Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek
Nasîb olmaz mı Sultânım haremgâhında cân vermek
Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri
Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri
Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Yaman DEDE

Esmâ-ül Hüsnâ
{El-Kâdir}
 • Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
 • Kırk Hadis

  Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez.)

  Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

  Mesnevi-i Manevi

  Allah ‘ın gölgesi, kulun hemen başının üzerindedir.

  Hayırlı bir gün – 28-10-2020
  “ Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”...
  Hayırlı bir gün – 27-10-2020
  “ Andolsun ki, Resûlüllah da sizlerden Allah’ı ve ahiret gününü ummakta olanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek...
  Hayırlı bir gün – 26-10-2020
  “ Müminler, ancak Allah’a ve Rasûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe...
  Hayırlı bir gün – 25-10-2020
  “ Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben onlara çok yakınım. Bana duâ edenlerin duâlarını kabûl ederim…” Bakara Suresi, 186....
  Hayırlı bir gün – 24-10-2020
  “ Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir...
  Hayırlı bir gün – 23-10-2020
  “(Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri...
  Hayırlı bir gün – 22-10-2020
  ” …(Ey mü’minler! Âhiret için) azık edinin! Bilin ki azığın en hayırlısı, takvâ azığıdır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı takvâ...
  Hayırlı bir gün – 21-12-2020
  ” Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. ” Bakara...
  Hayırlı bir gün – 20-10-2020
  ” Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam...
  Hayırlı bir gün – 19-10-2020
  “ (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu...